Rozsudok KS BA – január 2004 – predseda senátu JUDr. Soňa Smolová