Petr Helísek – podľa sudcu Klimenta vzácny a dôveryhodný občan