Paveda Univerzity Johnsa Hopkinsa v ponímaní moralistu Uheríka