Dubravický, alibi, Lichovník a Noška

Mal detektív Noška súhlas Dubravického, aby ho mohol nahrávať? Bol pri tom prítomný aj Dubravického obhajca? Komu odovzdal Noška zápis o Dubravického alibi ?
Meno Ivana Nošku je zaznamenané aj na zázname o ukladaní ploštíc do bytu Františka Čermana.