Eduard Pálka – niekoľkokrát poverený riadením špeciálnych vyšetrovacích týmov

Okrem organizovaného zločinu výrazná stopa po ňom nezostala.