Červený Fiat 600, meno Beďača ponúknuté Brázdovi vyšetrovateľom