„Eštebák“ Čerman

František Čerman sa na ŠtB neprihlásil, ale ŠtB si ho na pokyn Pálku našla a zaviazala.

Signálny list kandidáta tajnej spolupráce štátnej bezpečnosti Ing. Františka Čermana je orientovaný nie na práskanie svojich kamarátov, kolegov a susedov (nič podobné sa v jeho zložke nenachádza), ale na paralelné vyšetrovanie vo veci samej, teda  vyšetrovanie vraždy Cervanovej.