K sťažnostiam príbuzných neprihliadať!

Tretia strana listu, ktorý bol zaslaný prezidentovi republiky Gustávovi Husákovi: