Červená Škoda MB – vypovedal „svedok“ Igor Urbánek