Recidivista Dubravický – potrestaný za dopravnú nehodu