Zimáková Viera – alibi svedkovia

MUDr. Viera Vozárová rod. Zimáková predložila na kritický deň 09.07.1976  až  35-násobné alibi podoprené vecnými dôkazmi !!!