Plk. Pálka – nadobudnutá hodnosť a vzdelanie

Nie je nič horšie, než obdariť primitíva vzdelaním a odovzdať mu moc. Plk. Pálka nemal ukončenú ani len základnú školu.