svedok Pavol Piaček

Poznámka:

Pavla Piačka dodnes nepoznám, nikdy som sa s ním nekamarátil a nikdy som s ním nebol na žiadnej zábave, ani diskotéke. Toto moje vyhlásenie považujte za moje čestné prehlásenie.

Pavel Beďač