Škrobánek „udáva“ ďalších 6 neexistujúcich účastníkov