Zoznam – obsah pojednávaní 2002-4

 

                            Pojednávanie č.1  25.-28. 6. 2002

Prerušené.

 

Pojednávanie č.2  10.-13. 9. 2002

                                     Výsluchy obžalovaných

 

Miloš Kocúr                č.l. 2

Milan Andrášik          č.l. 10

Pavel Beďač                č.l. 14

František Čerman        č.l. 16

Stanislav Dúbravický č.l. 17

Juraj Lachman             č.l. 18

 

Pojednávanie č.3  1.10.-4.10. 2002

                            Výsluchy svedkov  /25 svedkov/

 

Viera Zimáková          č.l. 2           Marián Krajčí                       č.l. 31

Pavol Komora             č.l. 11        Soňa Štílová                         č.l. 33

Rudolf Galo                č.l. 13        Štefan Tarko                         č.l. 33

Marcela Bonová                   č.l. 16        Ivo Bis                                  č.l. 34

Juraj Klička                 č.l. 18        Jozef Čulman                        č.l. 35

Igor Blažko                 č.l. 20        Milan Cvopa                         č.l. 35

Zuzana Migrová                   č.l. 22        Peter Osuský                        č.l. 36

Miroslav Vanko          č.l. 22        Marián Karvaj                      č.l. 36

Milan Babulic             č.l. 25        Imrich Labady                     č.l. 38

Dana Babulicová        č.l. 26        Pavel Pavlík                          č.l. 39

Pavol Vereš                 č.l. 27        Michal Holán                       č.l. 40

Iveta Žáková Kiššová č.l. 28        Ladislav Kružlík                  č.l. 40

MUDr. Pavel Meliška č.l. 41

 

 

 

 

 

 

 

Pojednávanie č.4  14.-17. 1. 2003

Výsluchy svedkov  /17 svedkov/

 

Igor Urbánek               č.l. 2           Zuzana Holáňová                 č.l. 28

Michal Luprich           č.l. 10        Ladislav Veľký                    č.l. 29

Dagmar Daňová          č.l. 11        Ivona Mlynáriková              č.l. 30

Jozef Šuba                   č.l. 12        Oto Vozár                             č.l. 32

Dagmar Luprichová    č.l. 13        Bohuslava Bublincová        č.l. 34

Nadežda Benová         č.l. 15        Tibor Turčan                        č.l. 35

Peter Okenka               č.l. 20        Peter Hlavanda                     č.l. 37

Jozef Škrobánek                  č.l. 23        Vincent Tanko                     č.l. 39

Imrich Beďač ml.                 č.l. 39

 

 

Pojednávanie č. 5  4.-7. 2. 2003

         Výsluchy svedkov a znalcov  /2 svedkovia, 2 znalci/

Sylvia Elizabeth Cohen                č.l. 3

MUDr. Anna Kalašová                 č.l. 6

Lydia Nabeth Cohen            č.l. 8

MUDr. Vladimír Porubský č.l. 12

 

 

Pojednávanie č. 6  18.-21.3. 2003

Prerušené

 

Pojednávanie č. 7  21.-24. 10. 2003

         Výsluchy svedkov a znalcov  /7 svedkov, 3 znalci, 10 policajtov/

Dr. Ľubomír Vražda            č.l. 3           Vladimír Varga           č.l. 23

Dr. Elena Mokrášová           č.l. 6           Emil Mayerhofer        č.l. 25

Dr. Jana Freyová                  č.l. 7           Viliam Koza                č.l. 32

Jozef Daňo                            č.l. 9           Milan Šimora              č.l. 33

Zdenka Prieložná                 č.l. 10        Jozef Šimek                 č.l. 34

Milan Antošovský               č.l. 14        Milan Valašík             č.l. 36

Jarmila Bisová                      č.l. 15         Ján Hubcej                   č.l. 48

Ľubomír Lazový                  č.l. 16        Vladimír Lamačka      č.l. 50

Juraj Tokár                          č.l. 17 Ľubomír Gerbel          č.l. 54

Jozef Taliga                           č.l. 57        Karol Tóth                            č.l. 58

 

Č.l. 21-22, čítajú sa výpovede svedkov : Hlaváčová, Bachledová, Roštárová, Kopolovičová, Prieceľ, Kissová, Vereš, Potocký, Kánik, Bublincová Anna, Beráč, Nagy, Kršák, Veselý, Zelmanová, Tomašovičová, Vamos, Tanko, Konečný, Vrbovský  /20 svedkov/

 

Pojednávanie č. 8  1.,2. a 5. 12. 2003

                               Výsluchy svedkov  /4 svedkovia/

Magdaléna Mlynarčíková            č.l. 3

Ivan Mrazko                                  č.l. 5

Alena Karásová-Miková              č.l. 5

Eva Andrášiková                           č.l. 7

 

Č.l.    8-10,   čítajú sa výpovede svedkov  /63 svedkov/

Č.l. 10-11, pripomienky k výpovediam svedkov : Pinter, Zervan, Pálka

Č.l.  12-13, pripomienky k výp. Doc. MUDr. Dobrotku

Č.l.  13-19, čítajú sa listinné dôkazy.

 

 

Pojednávanie č. 9  15.-16. 1. 2004

 

                                Prednášajú sa záverečné reči

Č.l. 4                zástupca KP                             odovzdal písomne

Č.l. 5      JUDr. Kamil Beresecký odovzdal písomne

Č.l. 5      JUDr. Alan Bohm                    odovzdal písomne

Č.l. 6      JUDr. Juraj Kolesár

Č.l. 10    JUDr. Ivan Schulz

Č.l. 16    JUDr. Alena Chvojková

Č.l. 20  Stanislav Dúbravický, Ing. Kocúr, Ing.Andrášik, Ing. Beďač a Ing. Čerman Odovzdali záverečné reči písomne, Lachman bol neprítomný.

Č.l.23    Vyhlásenie rozsudku.

 

Dohromady bolo vypočutých 55 svedkov, 5 znalcov,  8 vyšetrovateľov a 2 bývalí prokurátori

 

Výpovede ďalších 83 svedkov sa prečítali.