Slovkult s.r.o., spoločníci JUDr. Valašík a JUDr. Margita Števove