Kliment: Za všetkým, čo je v tých knihách si slovo za slovom stojím!