Prof. Pavel Holänder: Pojednávať priateľa je neprípustné