Súdna patológia 3 – Kauza Cervanová – 28. časť

Knihy Kauza Cervanová I. a II. sú invazívnym dôkazom ovládnutia spravodlivosti kriminálnou časťou súdnej moci. Napriek konfliktu so zákonom sa kauza vymkla celospoločenskej kontrole.

Dôkaz č. 7 – Rok 2006, do Kauzy Cervanová je povolaný renomovaný patológ a súdny znalec pán MUDr. Patrik Fiala PhD.

Povolanie pána Dr. Fialu si vyžiadali okolnosti prípadu. Súdnoznalecký lekársky posudok  odovzdáva súdu odpovede na kľúčové otázky. Jedná sa o korunné a jednoznačné svedectvo (pre obzor „sudcu“ Klimenta poznamenávam, že jednoznačnosť je výraz charakterizujúci stav bez jedinej rozumovej pochybnosti).

Znalec nezápasí sám so sebou, ako Kliment pred ÚpV NR SR, kde váha čo povedať a čo zamlčať. Pokojne vysvetľuje, čo malo byť v minulosti urobené a neurobilo sa, čo malo byť vysvetlené, ale súdom vysvetlené nikdy nebolo.

Dr. Fiala je obhajobou navrhnutý ako svedok a výpomoc súdnej nezávislosti v špecifických a výsostne odborných otázkach.

Pred súd však nepredstupuje, pretože „sudcovia“  ho odmietajú. Správajú sa odmerane a nevraživo. Riešenie konfliktu a dovysvetlenie nezodpovedaných otázok počuť nechcú. Súdny patológ Fiala je vnímaný ako nepriateľ súdu ak nie republiky, hoci nestrannosť  garantoval vždy svojim podpisom a pod prísahou.

Klimentov súd ho ako svedka odmieta. Rozhodnutie odôvodňuje  prázdnotou svojho úradu i svojej mysle, veď v neskorších jeho vyjadreniach v denníku Postoj je toľko logických nezmyslov a lží, až sa v nich sám stráca.

Na nesúlad súdnej zápisnice a rozsudku vo svojich odvolaniach upozorňujem, no svojvôľa odvolacieho súdu na ne neodpovedá. Všeobecné princípy hľadania pravdy odmieta. Nad kauzou sa vznáša pachuť krvi a vôľa „autorít“ schopných vešať, hoci rozsudok smrti je dávno zrušený.

Súdnopatologický znalecký posudok Dr. Fialu v senáte nikoho nezaujíma. Kult osobnosti oznamuje, že Porubský im stačí:

Odvolací senát nemal na mysli súdneho znalca Dr. Porubského a jeho svedectvo z rokov 1976 a 2003, ale sluhu na zapísknutie a povel. Poskoka boľševickej súdnej mašinérie z rokov 1981-2003, ktorý mení svoj posudok spôsobom kam vietor tam plášť, ale v súlade s požiadavkami a potrebami „zvláštní skupiny“. Na str. 27 o 12 rokov neskôr to vo svojej knihe potvrdzuje už aj spisovateľ Kliment. Bez cti a dôstojnosti dáva o sebe vedieť. Vysvetľuje niečo, čo by žiaden „sudca“ v stave príčetnosti nikdy nevyslovil. Obludné poodhalenie jeho myslenia a súdenia vypovedá o všetkom:

Porubský pred kamerou režiséra Kirchhoffa tvrdí, že znalecký posudok patológa je základom pre ďalšie vyšetrovanie.

„Sudca“ Kliment vo svojej knihe tvrdí, že znalec je tu na to, aby svoj posudok napísal v súlade s pracovnou verziou, cieľom a potrebami vyšetrovania.

Kto tu klame?

V Kauze Cervanová obaja, hoci Porubský len deklaratívne.

„Sudca“, ktorý krágľoval napriek tomu, že nemal naštudovaný trestný spis vyčíta súdnemu znalcovi, že nevidel mŕtvolu.

Sudcovia NS SR odmietli súdnopatologický nález nezávislého súdneho znalca Fialu, aby presadili zjavný konštrukt a patologické správanie patológa Porubského – kedysi slušného, normálneho a rešpektovaného človeka aj znalca.

Účelovo menený nález povyšujú v Kauze Cervanová na relevantný. 

O spravodlivé jednanie sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky treba prosiť. Dozvedáme sa, že po odkazoch minulosti šliapu práve tí, ktorí boli povolaní ich zastávať a brániť. Prejavom zodpovednosti najvyššej súdnej inštancie je patologická lož a nepochopiteľné správanie. Zostáva veriť, že nevšímavosť a nedoslýchavosť bude musieť byť raz prelomená.

Sudca Kliment oznamuje, že k vypočutiu Dr. Fialu nevidel dôvody.

Klamstvo!!!

Kliment s Michálikom dôvodnosť posudku veľmi dobre poznali a jeho dosah si aj uvedomovali. Súdnopatologická expertíza Dr. Fialu bola súdu zaslaná v predstihu niekoľkých mesiacov. Mali ju teda pred sebou a prečítali si ju. Dobre vedeli a pochopili, čo bolo povinnosťou súdu a čo by musel učiniť, keby sa s posudkom legitímne a vecne oboznámil.

Zákon totiž hovorí, že pokiaľ sa v trestnom konaní objavia 2 expertízy protichodného významu, na scénu nastupuje Ústav lekárskej fakulty. Bolo nad slnko jasnejšie, že ten, kto klamal, alebo účelovo menil význam svojho nálezu proti váhe dôkazov a objektívnej pravdy, nebude schopný tlak obhajoby ustáť.

Ak by klamal Ústav lekárskej fakulty, vystavil by sa medzinárodnému škandálu. Všetci sme vedeli, že k tomu nedôjde, pretože posudok MUDr. Fialu nebol súdnymi patológmi spochybnený ani len v jednej jedinej otázke.

O ďalšej argumentačnej hlúposti tiež nemožno zapochybovať. Neviem, čo je kasačný princíp, ani ma to nezaujíma, pretože viem, kto je Kliment. Je to bezzásadová a bezcharakterná osobnosť, ktorá svojho čitateľa vždy a všade oklame. Entitu práva, pravdy a ústavnosti navždy stratila. Keby bezprincipiálnych princípov platilo hneď niekoľko, chýba vôľa ich rešpektovať. Prišije teda vraždu aj ďalším desiatim.

Kliment mi vyčíta, že s posudkom Dr. Fialu som prišiel až v odvolacom konaní (???).

Tvrdím, že moje odvolanie bolo mojou sťažnosťou proti rozsudku prvostupňového súdu a prv, než pred jeho vypracovaním to nebolo možné.  

Kedy, kde a pred kým som si mal na nesúlad súdnej zápisnice a rozsudku súdu prvého stupňa sťažovať, keď nie pred senátom odvolacieho súdu? Otázka, či to Klimentovi naozaj nedopaľuje, alebo sa opäť zamotáva do nepredvídateľných kompozícií Petra Tótha z jeho vyjadrenia zrozumiteľná nie je, napokon ani neviem, či takéto vysvetlenie ešte niekoho zaujíma, veď je úplne scestné.

Napriek tomu odpoviem. Na nesúlad súdnej zápisnice a rozsudku som v prvostupňovom konaní nemohol odpovedať, pretože vyhlásením rozsudku bolo pojednávanie ukončené. Nezmysel, ktorý predsedníčka poroty Serbová nadiktovala predsedníčke senátu pani JUDr. Smolovej som nemal ako predvídať.

Rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vôbec neprekážal nesúlad súdnej zápisnice s rozsudkom Krajského súdu, teda konflikt toho čo bolo na súde vypovedané a dokázané s tým, ako to bolo v rozsudku vysvetlené a vysvetlené byť malo, pretože rozsudok bolo potrebné odôvodniť a inak než klamstvom to nebolo možné.  Rozhodujúce je, že Juraj Kliment je klamstvom poroty stotožnený.

Subjektívna hlúposť povýšená nad zákon neprekvapuje, ale nepýta ani žiadne vysvetlenia. Dodnes nikomu neprekáža, že bola odôvodnená o 12 rokov neskôr prostriedkami Trestného poriadku, aké zákon dokonca ani nepozná!

Rovnako sa zamietli aj zatajené dôkazy  zo spisu v roku 1981 nezákonne extrahované, ale objavené v Levočských archívoch v roku 2004. Ani tie sudcovský štát, Kliment a jeho láska k pravde nepotrebujú poznať. Nezaujíma ich vina ani nevina, len Tóth s Hanusom a medializácia lživej glasnosti.

Posudok pána Dr. Fialu sudcov pozorovateľne rozčúlil. Nabúral koncept myslenia ponúknutého zvláštní skupinou. Ak by nález Dr. Fialu obsahoval akúkoľvek, čo len formálnu chybu, našli by sa aj desiati, ktorí by sa o priazeň Klimenta uchádzali a Dr. Fialu spochybnili ak nie križovali. Nenašiel sa ani len jeden.

A to nie je všetko. Odmietnutie znaleckého posudku je odmietnutím kľúčového dôkazu. Je prejavom ľudskej surovosti. Boli popreté základné princípy humanity, pretože dvaja z obžalovaných boli opäť zatknutí a poslaní do kriminálov. Dostali maximálne tresty. Ak by sa nezmenili zákony, Kliment s Valašíkom by si svoje dielko užívali osobnou účasťou pri dvoch popravách.

To rozhodnutie je hanbou prokurátorov a ich dozoru nad trestným konaním, ale aj signatárov správnosti v opravných konaniach, ktoré sám ich autor neskôr vyhlási za pochybné. Opovážlivosť však zodpovedala zaužívanému štandardu. Opäť bola len podstrčeným lakmusovým papierikom trpezlivosti, čo spoločnosť dokáže ešte uniesť.

Juraj Kliment je podozrivý, že odsudzujúci rozsudok v Kauze Cervanová zobchodoval. Bilbordami sa totiž presadzujú záujmy finančných skupín a ich politikov, rozhodne nie odôvodnenia rozsudkov súdov. Poniektorí dokonca vieme, aké náklady sa za tým skrývajú.

Tóth sa pýta, kto financuje tréningy Klimentovej dcéry v USA. Ja sa pýtam, kto zaplatil bilbordy Kauzy Cervanová I. a II. Nie je potrebné 3x hádať, Tóth to raz určite vyzvoní a nik mu v tom nezabráni.

I ja si dovolím zverejniť zaujímavú informáciu. Bola mi sprostredkovaná asi pred 15 rokmi, podotýkam, že z veľmi dôveryhodného zdroja a určite by stála za pozornosť nielen Švajčiarskej konfederácie a jej bankovníctva, ale aj iných povolaných inštitúcií.

Posvätnou kravou EÚ je boj proti medzinárodnému terorizmu, obchodu s drogami, obchodu so zbraňami, medzinárodnému organizovanému zločinu, obchodu s bielym mäsom a podobným zločineckým disciplínam, kde pár desiatok miliónov ukradnutých na vratkách DPH vyznieva len ako huncútstvo a skúška trpezlivosti nemenovaného šéfa.

Jedná sa o vznesenie požiadavky na preverenie bankového účtu vedeného v jednej z tamojších pobočiek s prístupovým heslom „tamagoči“ (výraz nie je napísaný v príslušnom gramatickom tvare). Existuje podozrenie, že práve tento účet bol založený v prospech organizovaného zločinu. Po roku 2004 naň mal prístup jeden zo sudcov NS SR. Dohovor o výmene informácií v tejto oblasti medzi EÚ a Švajčiarskom nepochybne existuje, veď žijeme v dobe prenosov nekonečného množstva megadát. Overenie podozrenia je otázkou niekoľkých minút.

„Sudca“ Kliment oznamuje, že kontrolný súdny znalec pán MUDr. Fiala „mŕtve telo“ Cervanovej nevidel. Táto otázka by bola možno aj namieste, veď padla ako prvá, keď Dr. Fiala svoje zistenia odovzdával do rúk môjho obhajcu pána Dr. Böhma.

Keby bol „sudca“ Kliment zodpovedným a serióznym človekom bol by aj zodpovedným a serióznym sudcom. Bol by sa to Dr. Fialu na pojednávaní opýtal. Dozvedel by sa i ďalšie zaujímavé veci.

Pokiaľ sú rozhodujúce zistenia podchytené v pitevnom protokole – čo sa v tomto prípade aj stalo – z  forenzného hľadiska mŕtvolu vidieť, či nevidieť, nie je až natoľko dôležité, veď v USA pitvy vykonávajú nielen súdni lekári, ale aj koroneri a ich asistenti.

MUDr. Patrik Fiala PHD.: „Mám pred sebou pitevnú správu môjho učiteľa. Podrobný a detailný sled úkonov obsahuje všetko, čo som potreboval zistiť i vedieť. Keby som ja sám pitvu vykonával, nepostupoval by som inak.“ 

Dorozumievací jazyk patológa nie je šifrovaná správa psychológa pri šacovaní psychopatov Rorschachovým projekčným testom neoveriteľnými úsudkami vyvolených. Pitevný protokol je skoncentrované svedectvo forenzných zistení a nálezov. 

Vyjadrenie Klimenta, že Dr. Fiala nevidel celý vyšetrovací spis nie je pravda, ale lož, pretože polopravda nie je a nikdy nebude pravdou. Keby si Kliment súdnoznalecký posudok pána Dr. Fialu pozorne prečítal, neprodukoval by bludy, pretože Dr. Fiala z neho niektoré časti doslovne cituje. Okrem hydrobiologickej expertízy, extrahovanej a ukradnutej z trestného spisu, mal z hľadiska súdnej patológie k dispozícii všetko, čo k spracovaniu svojho posudku potreboval. Všetky podklady som pre neho zhromažďoval podľa zadanej požiadavky.

Zisťovanie spermií v pohlavných orgánoch poškodenej sa určite neopomenulo. Znalec však postupuje systematicky. Vzhľadom k tomu, že pohlavné orgány poškodenej boli intaktné, nejestvoval sebemenší dôvod sa touto otázkou zaoberať. Ak je potrebné podrobnejšie vysvetlenie, bolo právom súdu sa na to znalca najskôr pýtať, až potom vynášať rozsudky.

To isté sa týka toxikologického vyšetrenia. Príčinou smrti Ľudmily Cervanovej bolo utopenie. V roku 1976 neboli rozšírené drogy alebo iné návykové substancie, ktoré by vyvolávali príčinné súvislosti alebo opodstatnenie ho previesť. Zásadné a cielené zistenia by to v konečnom dôsledku nijako neovplyvnilo. Jednoznačný nález príčiny smrti, zviazania rúk a ostatných logických súvislostí vylúčil, že by si obeť na svoj život siahla sama.

Čo sa objavených rozsievok týka, všetko je podrobne popísané v detailnom posudku Dr. Fialu na stranách 33 – 37. V čase spracovania expertízy k dispozícii nemal len nález ukradnutý zo spisu a 37 rokov zatajovaný v Kanických archívoch.

Prejudiciálna otázka súdu, kto a prečo expertízu zo spisu ukradol, prečo boli – napriek 4 sťažnostiam – zničené biologické stopy DNA a vlasy zaistené v uzle šnôry na prádlo, ktorou bola mŕtvola zviazaná, prečo boli dôkazy a spisy odporujúce obžalobe pred súdmi zatajené, ako je možné, že sa pachové stopy Brázdu nachádzali na texaskách poškodenej, ktoré sa v čase jej vraždy nachádzali v skrini izby internátu, prečo zatajili dôkaz o kamenistom dne rieky Čierna voda, po ktorom sa mŕtvola preukázateľne nemohla v smere toku posúvať, prečo zatajili svedectvo manželov Bačových a ďalšie desiatky otázok, dôkazov a ich záznamov zostávajú stále nezodpovedané.

Pretože Kliment!

Dôverné priateľstvo s prokurátorom je dôkazom zneužívania súdnej moci. Pri krste knihy Kauza Cervanová, víta Kliment exministra Kaliňáka hneď po príchode a uvádza do osobného kontaktu práve s Valašíkom .

Orgány činné v trestnom konaní sa na akciu Kamera v roku 1981 nepripravovali štúdiom zhromaždených dôkazov, ale triedením ich obsahu. Doklad potvrdzujúci odber vody a jej odoslanie na hydrobiologickú expertízu zostal v spise nepovšimnutý nedopatrením. Žiadosť o predloženie expertízy bola vo všetkých konaniach opakovane vznášaná.

Trestný spis je však aj dôkazom úrovne a intelektu celého vyšetrovania vrátane jeho tvorcov. Množstvo gramatických chýb nachádzajúcich sa v jednotlivých záznamoch je šokujúce. Vyvolávajú oprávnené pochybnosti nie o spôsobilosti jedného, ale celej rady vyšetrovateľov. Pocit, že som čítal slohové práce žiakov Osobitnej školy vo mne zostávajú.

Dodnes nik neobjasnil, za akých podmienok prebiehalo typovanie vrahov v bratislavských hospodách, pretože operatívci naozaj typovali. Jeden z nich sa dokonca zaradil medzi korunných svedkov v Bilčíkovom procese (o tom neskôr).

„Súdruhovia operatívci, váš rozpočet je 100.- korún československých. Je postačujúci, aby ste v niektorej putike vytypovali vraha. Splňte svoj rozkaz!“

https://kauzacervanova.sk/wp-content/uploads/2018/10/typova%C4%8Di-vr%C3%A1%C5%BEd.png

K čomu bolo potrebné výsledky hydrobiologickej expertízy zatajiť?

Nezodpovedali prázdnemu doznaniu Miloša Kocúra. Čerstvého absolventa, ktorý v čase svojho zatknutia ani nevytriezvel z pokračujúcich pitiek a osláv vlastnej promócie. Na tú sa čakalo. Kvôli nej bol realizačný plán o 1 týždeň účelovo posunutý.

Hydrobiologická expertíza je dôkaz, že Ľudmila Cervanová nebola utopená v žiadnom jazierku, ale v rieke Čierna voda v mieste nálezu jej osobných vecí.

Čo to znamená? Je to vecný dôkaz znásilňovania faktov. Boli prispôsobené neorganickým a nelogickým výpovediam niektorých obvinených. Presne a v súlade s predstavami legitímneho „sudcu“  Klimenta.

Kanické archívy a nálezy sú dnes základom podanej obnovy procesu. Návrh má vyše 182 dôkazných príloh v rozsahu približne tisícky strán. Spoločnosť sa dozvie, ako ju Kliment s Tóthom a Hanusom beštiálne podviedli.

Prekvapením Kanických archívov nie je odhalenie vražedného militanta a práskača s krvavými očami, ktorý kedysi udal Gestapu aj svojho učiteľa a živiteľa, ale zmanipulovanie celých týmov súdnych znalcov, vyšetrovateľov, prokurátorov a právnickej inteligencie s vysokoškolským vzdelaním.

Nepochopiteľné?

Možno pre tých mladších, nie tých, čo boľševizmus a komunizmus prežili.

Pochybné výsledky 3 ťažkých primitívov prijali bez pozorovateľných zábran, ale aj vnímania zjavného presahu tolerovateľnej hranice i normálnosti.  

Kedysi som si myslel, že odchodom lotrov a nástupom mladších generácií schopných slobodne myslieť sa justícia zmení  vlastnou očistou . Mýlil som sa. Od roku 1981 do 2021 uplynulo 40 rokov. Medzi hranicami plynúceho času stále zneužívanej inštitúcie sa na tomto svete až tak veľa nezmenilo. Čo vykreovali zo sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky neprekvapuje, pretože JUDr. Kliment  sa porazil sám svojimi vlastnými zbraňami.

Tak ako on môže prehrať len jedinec odtrhnutý od boha,  zdravého rozumu a súdnosti , ktorý pohŕda celým svojim okolím, ale pritom sa zahadzuje najmä sebou samým. Biľag surovosti a krutosti z neho nik nikdy už nezmyje. Je navždy vypálený do svedomia nielen justície, ale celej spoločnosti.

MUDr. Fiala expertízne spochybnil ustanovené miesto utopenia. Obranu obhajoby potvrdil aj bez zatajovaných dôkazov a od základu vyvrátil konštrukcie OČTK i rozhodnutia súdov.

S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou je dnes preukázané, že Ľudmila Cervanová bola utopená v rieke Čierna voda. Teda určite nie v „jazierku“, ktoré neexistovalo, ani v účelovom stavebnom zariadení predprípravy geotermálneho vrtu, ktoré bolo súčasťou vykonávacieho projektu stavebnej akcie budúceho termálneho kúpaliska.

Ak sa traja obvinení doznali, že Ľudmilu Cervanovú utopili v jazierku a dvaja svedkovia to pred OČTK protokolárne dosvedčili, nepochybne súdu predložili dôkaz, že Eduard Pálka, JUDr. Milan Valašík, doc. Gejza Dobrotka a MUDr. Vladimír Porubský objasnenie vraždy Cervanovej absolútne nezvládli. Priebeh vyšetrovania dôkazne manipulovali a s plným vedomím stavali šibenice pre 4 nevinné a úplne zbytočné obete.

 

Pokračovanie nabudúce.

Pavel Beďač – obeť justičného zločinu