svedkovia Vanko, Veľký a Mrazko

Svedkovia Vanko, Veľký a Mrazko odchod Cervanovej z internátu vôbec nezaregistrovali!