Preparácia Romana Brázdu 15.-18.07.1981

Roman Brázda bol vo veci prvý raz vypočutý dňa 15.07.1981.

Nikdy predtým vypočutý nebol. Posledná otázka na str. 9  je dôkazom nezákonnosti, pretože otázkovými protokolmi sa obvineným podsúvala celá pracovná verzia.