doc. Dobrotka 16.09.1993/5

doc. Dobrotka 16.09.1993/5

– nasadenie väzňov

– podaná sťažnosť na používanie násilia

– eštebák bol, ale v tomto prípade nebol