Svedok pplk. Slopovský – Krajský náčelník vyšetrovania Zsl. kraja

Súdna zápisnica Najvyššieho federálneho súdu – NS ČSFR

Pplk. Pavol Slopovský bol Jánom Pješčakom z vyšetrovania  odstavený, aby bola uvoľnená cesta teroru pplk. Pálku.