Zaujímavá partia: pápež, nobelista a Berák

Zaujímavá partia: pápež, nobelista a Berák

.martin Mojžiš .názory

Pápež Ján Pavol II., nositeľ Nobelovej ceny Peter Higgs, po ktorom sa volá Higgsov bozón, a dokumentarista Maroš Berák mohli byť súčasťou uzavretej partie.

Martin Mojžiš

denník postoj.sk priniesol ďalší skvelý text na tému kauza Cervanová. Maroš Berák – slovenský dokumentarista s doktorátom v odbore systematickej filozofie – v ňom poučuje redaktorov .týždňa o analytických metódach. Robí to postupne v trinástich bodoch a hneď v prvom som sa veľa naučil. Naučené som sa hneď pokúsil aplikovať, výsledky nie sú nezaujímavé.

Vo svojich trinástich bodoch reaguje Berák na článok Andreja Bána a začína Bánovým tvrdením, že siedmi Nitrania odsúdení v prípade Cervanová netvorili nijakú partiu (Bán píše, že mnohí z nich sa navzájom ani nepoznali a uvádza, ktorí sa poznali). Berák kontruje vymenovaním toho, ktorí svedkovia sa poznali s ktorými odsúdenými (čo je irelevantné) a k Bánovmu zoznamu známostí medzi odsúdenými pridáva niektoré ďalšie, pričom vychádza z výpovedí, ktoré sú súčasťou spisu. Ide o metodologicky zvláštny postup, keďže predmetom sporu novinárov v kauze Cervanová je práve to, či sú tieto výpovede pravdivé a získané v súlade so zákonom alebo nepravdivé a získané nezákonným nátlakom, nuž ale skúsme byť veľkorysí a prijať Berákove postupy.

„Naučené som sa hneď pokúsil aplikovať, výsledky nie sú nezaujímavé.“

V snahe niečo sa naučiť som si napísal mená odsúdených, pospájal čiarami tých, ktorí sa poznali podľa Andreja Bána, a potom som pridal čiary doplnené Marošom Berákom. Potom som si napísal iných sedem mien a pospájal ich čiarami, ktoré zodpovedali nasledovným faktom: Maroš Berák sa pozná s Martinom Hanusom. Martin Hanus sa pozná s Františkom Mikloškom aj so mnou. Ja sa tiež poznám s Františkom Mikloškom, ktorý sa niekoľkokrát osobne stretol s pápežom Jánom Pavlom II. S pápežom sa stretával aj profesor Zichichi, ktorý o ňom napísal knihu. Profesor Zichichi pritom nie je historik, ale fyzik, ktorý každý rok organizuje letnú školu z fyziky elementárnych častíc v sicílskom Erice. Na tejto škole som sa niekedy v 90. rokoch zúčastnil, jeden z prednášajúcich bol neskorší nositeľ Nobelovej ceny Peter Higgs. Určite sa teda poznám (osobne som sa stretol a rozprával sa) s Higgsom aj Zichichim. Oni dvaja sa bez najmenších pochybností tiež poznajú.

Tak veru, netrvalo mi to ani dve minúty a mal som na papieri dve veľmi podobné schémy. Z prvej z nich sa dá podľa Beráka dospieť k pozoruhodnému záveru, že „hoci teda Nitrania medzi sebou mohli a nemuseli tvoriť uzavretú partiu, vzájomne sa určite poznali“. Rovnako sa teda z druhej schémy zrejme dá dospieť k záveru, že Ján Pavol II, Peter Higgs a Maroš Berák mohli (aj keď nemuseli) patriť do uzavretej partie ľudí, ktorí sa vzájomne určite poznali. Berákovi k tomu úprimne blahoželám.