Protokol o rekognícii

Dňa 14.7.1976 po nájdení mŕtvoly neznámej ženy v potoku Čierna voda v Kráľovej pri Senci a prvej obhliadke MUDr. Kalašovou, nebola mŕtvola neznámej ženy odvezená rovno na súdnu patológiu, ale z nejakých neznámich dôvodov, v rozpore s bežnými praktikami bola mŕtvola uložená v priestoroch márnice v obci Kráľová pri Senci. Vo večerných hodinách sa dostavili dvaja vyšetrovatelia a v sprievode starostu obce pána Dolinského navštívili márnicu. V súdnom spise existuje krátky zápis, že mŕtvole neznámej ženy odobrali dva prstene a retiazku.

Tento zápis je v rozpore so zápisnicou o súdnej pitve, v ktorej súdny znalci konštatujú, že keď prestrihli povrazy ktorými mala mŕtva žena zaviazané ruky, pod prestrihnutými povrazmi sú na odlepujúcej koži vyznačené jednotlivé otlačky povrazu. Otlačky po prsteňoch násilne odobratých mŕtvole nezistili. MUDr. Porubský na hlavnom pojednávaní na otázku odpovedal, že v bežnej praxi mŕtvole  takéto predmety odoberá vždy súdny patológ. Mŕtvola na rukách prstene, ani stopy po prsteňoch nemala. Keby boli mŕtvole v takom stave rozkladu odobrané nejaké prstene, určite by vznikli viditeľné stopy.

Na druhý deň 15.7.1976 bola mŕtvola prevezená z Kráľovej pri Senci na súdnu patológiu do Bratislavy. Približne v tom istom čase bol predvolaný otec Ľudmily Cervanovej, pplk. Ľudovít Cervan  k vykonaniu rekognície, ktorá sa konala za zvláštnych okolností. Nekonala sa v priestoroch patológie, ale na Správe vyšetrovania MV SR a poverený bol sám náčelník správy Dr. Pavel Slopovský. Obdržal od niekoho z kriminalistov pôvodnú fotografiu Cervanovej, ukázal ju otcovi Cervanovej, či na fotografii je jeho dcéra, keď povedal že áno, ďalší pracovníci vykonali rekogníciu tak, že mu predložili k opoznaniu dva prstene a retiazku. Na základe takéhoto opoznania bola potom mŕtvola neznámej ženy stotožnená s Ľudmilou Cervanovou.

Napriek skutočnosti, že sa jednalo o trestný čin vraždy, mŕtvola bola v rozpore so zaužívanými praktikami o dva týždne spopolnená.