Neexistuje žiadna stopa

Z knihy Jána Pješčaka: Portrét právníka a kriminalisty