Fyzické násilie

Podľa výpovedi JUDr. Valašíka, ktorú poskytol redaktorkám Zmeny si nik z obžalovaných na žiadne fyzické násilie nikdy nesťažoval.

JUDr. Valašík účelovo klame. Nakoľko nám to umožňujú vymoženosti doby, dôkazy predkladám. Rovnako klame vo svojom rozsudku aj sudca JUDr. Jozef Bilčík na strane 77 jeho rozsudku.