MUDr. Viera Vozárová rod. Zimáková – 2,5 roka odňatia slobody