Odvolania proti rozsudku

Po vynesení rozsudku Krajským súdom v januári 2004 podali všetci odsúdení a ich advokáti odvolanie proti tomuto rozsudku cestou KS na Najvyšší súd SR. Pripájame odvolania niektorých odsúdených a ich advokátov:

Odvolanie JUDr. Allana Böhma advokáta Ing. Beďača a Ing. Čermana.

Ing Beďača zastupovala aj JUDr. Eva Rezníčková Hlaváčová , ktorej odvolanie taktiež pripájame.

Ďalej pripájame dodatok k odvolaniu JUDr. Allana Böhma.

Odvolanie Ing. Pavla Beďača a dodatok k odvolaniu Ing. Beďača.

JUDr. Kamil Beresecký podal písomne odvolanie 23. marca 2004.Písomnú formu jeho odvolania zatiaľ nemáme.

Jeho klient Ing. Miloš Kocúr sa k tomuto odvolaniu pripojil.

Dodatok č.1 k odvolaniu

Dodatok č.2 k odvolaniu

Odvolania ostatných odsúdených a ich advokátov zatiaľ k dispozícii nemáme, v prípade poskytnutia budú dané dokumenty sprístupnené.