Kauza Cervanová – protokol o ohľadaní povodia rieky Čierna Voda z r. 1976

V tomto blogu uvediem protokol o ohľadaní povodia rieky Čierna Voda zo dňa 16. 7. 1976. Povodie sa detailne kontrolovalo od miesta nálezu mŕtvoly až po začiatok toku rieky a späť, skontrolované boli obidva brehy. Podmienky počas tohto úkonu boli priaznivé – jasné, teplé, bezveterné počasie, viditeľnosť bola dobrá. Ako uvidíme, tento dokument v sebe obsahuje – z hľadiska kauzy Cervanová, cenné informácie.

Protokol o ohľadaní povodia rieky Čierna Voda zo dňa 16. 7. 1976:

– V protokole je na začiatku chybný názov rieky „Čierny Váh“, ale ako to z kontextu vyplýva, ide o Čiernu Vodu.

– Z dokumentu jasne vyplýva, že o prepojení termálneho jazierka s riekou Čierna Voda (prekopanie odpadového kanála) vyšetrovatelia vedeli už 16. 7. 1976.

– V dokumente sa jasne uvádza, že pri obhliadke okolia termálneho jazierka sa nenašlo nič podozrivé a nenašli sa ani žiadne stopy. Toto ale nesedí s oficiálnou verziou, podľa ktorej mali Cervanovú utopiť práve v tomto termálnom jazierku, následne ju presunúť k rieke Čierna Voda a hodiť ju do nej. V ten inkriminovaný deň (9. 7. 1976) boli v Bratislave dažďové prehánky už od cca 11:00 hod a večer silné dažde:

– Vzhľadom na povrch v okolí jazierka (nespevnený, riedka vegetácia – viď fotografie jazierka na konci blogu), musela byť v nočných hodinách (keď tam mali Nitrania s Cervanovou prísť) už zem premočená a bahnistá a teda muselo by vzniknúť veľa hlbokých stôp po: dvoch autách (s ktorými mali prísť až k jazierku), x ľuďoch, topení obete, následnom prenášaní a vhadzovaní obete do Čiernej Vody (najkratšia trasa medzi jazierkom a Čiernou Vodou je dlhá cca 25 m).

– Mimochodom, Beďačov Fiat 500 s malými kolesami, by musel mať v tejto bažine značné problémy.

– Za tých pár dní predsa nemohli hlboké stopy prirodzene zvetrať a zmiznúť.

– Tiež je málo pravdepodobné, že by boli stopy zničené návštevníkmi jazierka – najmä dlhé a hlboké stopy po dvoch autách a stopy na kritickej trase od jazierka k Čiernej Vode, po ktorej mali obeť prenášať a nakoniec ju vhodiť do vody.

– Ide teda o ďalší protiargumnet voči verzii, že Cervanová bola utopená v termálnom jazierku (zvyšné protiargumenty sa nachádzajú v týchto mojich blogoch: Vymyslené miesto vraždy a Sedí Andrášikov náčrtok s realitou?

Fotografie jazierka a jeho okolia: