Povolenie na pohreb !!! 15.07.1976 !!! t.j. na druhý deň