odvolanie Beďač – v zast. advokát Allan Bőhm, dodatok č. 1

V prvom dodatku advokáta JUDr. Allana Bőhma bol Najvyššiemu súdu SR predložený súdnoznalecký posudok z odboru súdneho lekárstva, vypracovaný súdnym znalcom MUDr. Patrikom Fialom PHD.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *