Kauza Cervanová: Fakty namiesto osobných útokov (II.)

Kauza Cervanová: Fakty namiesto osobných útokov (II.)

Ako sa priznávali k účasti na zločine František Čerman, Pavol Beďač, Juraj Lachman a Viera Zimáková, keď si mysleli, že ich vyšetrovatelia nepočujú.

Dozrel čas, aby sa nielen v knižnej podobe, ale aj na internete objavili dokumenty z kriminalistickej operácie s krycím názvom Kamera. Verejnosť bude mať príležitosť na vlastné oči presvedčiť sa, ako snovali vlákna lží a intríg vrahovia Ľudmily Cervanovej.

František Čerman

Akcia Kamera preukázala, že Čerman a Andrášik mali v podstate nielen zhodnú osobnostnú výbavu, ale aj obhajobnú stratégiu; obaja sa spoliehali na krivé svedectvá sestier Cohenových z Francúzska. V určitej fáze vyšetrovania však Čerman svojho komplica Andrášika neváhal hodiť cez palubu.

Aby sa zachránil pred trestom, Čerman sa priam ponúkol na spoluprácu Štátnej bezpečnosti a v tejto a podobnej činnosti mu hojne pomáhal jeho vtedajší svokor Michal Bóna, tajomník Rady obrany pri Okresnom národnom výbore v Nitre a aktivista Okresného výboru KSS v Nitre pri OS ZNB v Nitre.

Do pozornosti čitateľov dávam predovšetkým záznamy z 3. 8. a 15. 10. 1981. Sú farbistým svedectvom Čermanovho charakteru, ktorý chcel nechať počas hlavného pojednávania zlikvidovať svedkyňu Nadeždu Beňovú. Bola medzi prvými, kto začal o prípade rozprávať. Predtým, ako si Čerman zobral za manželku
Marcelu Bónovú, chodil s Beňovou. Obe v určitom čase bývali na tej istej internátnej izbe. Bónová sa v roku 1987 s Čermanom rozviedla a ten si v roku 1996 za manželku zobral Beňovú, ktorú chcel pred 15 rokmi nechať zavraždiť.

Záznamy z akcie Kamera boli následne v plnom rozsahu potvrdené obhajobnou taktikou Františka Čermana. Viď napríklad záznam z 1. 9. 1981 a následnú konfrontáciu so spoluobvineným Romanom Brázdom zo dňa 2. 9. 1981. Hodnovernosť operatívnych správ bola neskôr potvrdená aj v zhabaných motákoch, v ktorých Čerman žiadal manželku Marcelu, aby mu zabezpečila u kamarátov
(napr. Petra Kovára ) falošné alibi a podobne.

Pavol Beďač

Akcia Kamera preukázala, že rovnako ako jeho švagor Čerman aj Pavol Beďač sa spoliehal na svojho svokra Michala Bónu, ktorého druhú dcéru si zobral za ženu. Záznamy potvrdzujú, že manželka bola o účasti Beďača na vražde informovaná a dohodol sa s ňou, že k ničomu sa neprizná, aj keby mu mal hroziť dlhoročný, či dokonca hrdelný trest. O týchto skutočnostiach najlepšie vypovedajú záznamy z 20. 7. a 20. 10. 1981.

Kamera odhalila, že aj Beďač v súkromí pripúšťal, že partia Nitranov sa podobného konania dopustila aj v minulosti. V tejto súvislosti spomínal znásilnenie istého dievčaťa z diskotéky. Beďač sa vo veľkej miere spoliehal na pomoc svojho vplyvného svokra, rodiny a osôb zo straníckych a vládnych štruktúr, ako boli Peter Colotka a Ľubomír Štrougal.

Juraj Lachman

Operatívne rozpracovanie prinieslo mnoho pozoruhodných záznamov o stave mysle Juraja Lachmana. Napríklad bol touto cestou zachytený list zo 6. 8. 1981, ktorým vyzýval svojho najlepšieho kamaráta Kocúra, aby sa k veci postavil ako chlap a začal hovoriť pravdu.

Veľmi dôležité sú záznamy z dní 27. 1., 20. 4., 1.6. a 6.9.1982. Sú v nich zachytené Lachmanove názory na Vieru Zimákovú, ktorá mala podľa jeho názoru významný podiel na tom, že voči Ľudmile Cervanovej došlo k sexuálnemu násiliu. Zimáková chodila po izbe nahá, všetkých provokovala a vyzývala ostatných, vrátane Cervanovej, k účasti na skupinovom sexe.

V zázname z 24. 7. 1981 sa nachádza podstatný detail: vreckovka, ktorou páchatelia obeti zapchali ústa a neskôr sa našla omotaná okolo krku na jej mŕtvom tele, patrila práve Lachmanovi. Nielen tieto, ale aj všetky ostatné záznamy týkajúce sa tohto odsúdeného odporúčam čitateľom detailne preštudovať.

Viera Zimáková

Akcia Kamera ukázala, že Viera Zimáková bola medzi dvomi mlynskými kameňmi. Na jednej strane si bola vedomá vážnosti udalostí, ktorých bola priamou účastníčkou a svedkyňou, na strane druhej sa bála verejnej potupy a hlavne pomsty zo strany rodinných príslušníkov páchateľov, spomedzi ktorých sa jej najviac vyhrážal Andrášikov brat Ľubor.

Zaujímavosťou je, že Zimákovej matka pracovala na Okresnej správe ZNB v Nitre. Urobila nešikovný pokus ovplyvňovať svedka Igora Urbánka cez jeho otca, člena strany a šéfa miestneho Milexu. Urbánek pani Zimákovú vypoklonkoval z bytu a povedal, že jeho syn bude vypovedať pravdu a nebude nikoho kryť.

Poznámka na záver

Ako som uviedol v prvej časti, záznamy z akcie Kamera nikdy neboli súčasťou vyšetrovacieho ani súdneho spisu, a teda neboli využité v trestnom konaní ako dôkazy. Na druhej strane je potrebné podčiarknuť, že materiál zadovážený v rámci tejto operácie má silu historického dôkazu a v tom spočíva jeho sila. Z dlhodobého hľadiska je historická pravda ešte dôležitejšia ako pravda preukázaná prostriedkami trestného práva.

V prípade vrahov Ľudmily Cervanovej môžem s uspokojením konštatovať, že pravda právna je v zhode s pravdou historickou.

Pavel Beďač

 

František Čerman

Juraj Lachman

 

Viera Zimáková-Vozárová