Začiatok trestného stíhania

 Dňa 14.7.1976 bola v potoku Čierna voda v Kráľovej pri Senci nájdená mŕtvola neznámej ženy. V ten istý deň vyšetrovateľ VB npor. Jiskra začal trestné stíhanie na neznámeho páchateľa pre trestný čin vraždy. Od tohto dátumu by v zmysle zákona mali byť všetky dokumenty, týkajúce sa trestného činu, súčasťou trestného spisu. Aj dokumenty, ktoré sú schované v archíve MS SR.