Neexistujúce alebo ukradnuté šperky

Odsúdení v kauze Cervanová sa opäť dopátrali k zaujímavému dôkazu.

Rekognícia, teda opoznanie mrtvoly, bola prevedená v júli 1976 jej otcom pplk. Ľudovítom Cervanom. Z priloženej rekognície je zrejmé, že pplk. Cervan mrtvolu svojej dcéry nikdy nevidel. Ak došlo k nejakej rekognícii, táto sa netýkala mrtvoly Ľudmily Cervanovej, ale šperkov, ktoré jej údajne mali patriť.

Žiadnemu z orgánov činných v trestnom konaní v rokoch 1976, 1981, a dokonca ani sudcom NS SR Michálikovi, Hattalovi a Klimentovi v roku 2006 táto právna anomália neprekážala pri vynesení rozsudkov o vine obžalovaných.

Stalo sa však to, čo nikto nepredpokladal. Po monsterprocese v roku 1982 si údajné šperky Ľudmily Cervanovej nárokovala jej matka Margaréta Cervanová.

Priložený dokument, ktorý ktosi v spise nedopatrením “opomenul”, tieto pochybnosti opäť len umocňuje. Je z neho zrejmé, že existujú tu len dve možnosti. Buď žiadne šperky patriace Ľudmile Cervanovej nikdy neexistovali, alebo ich ukradli vyšetrovatelia.  V kauze, ktorú osobne riadil a sledoval Gustáv Husák.