Jeden zo záznamov Eduarda Pálku – kostra člena KSČ

Jeden zo záznamov je dôkazom intelektuálnej úrovni plk. Pálku: