Dovolanie na NS SR

Po doručení rozsudku NS SR podal v júli 2007 advokát odsúdených JUDr. Böhm proti rozsudku Dovolanie, s ktorým napriek zákonným lehotám dva roky nikto nič nerobil.