Rieka Čierna Voda a neexistujúce jazierko Valašíka a Lamačku

Tzv. jazierko v Kráľovej pri Senci, kde mala byť podľa obžaloby a rozsudku utopená Ľudmila Cervanová nebolo jazierkom v pravom slova zmysle, ako by sa každému mohlo zdať. Bolo súčasťou technickej prípravy geotermálneho vrtu. V podstate sa tu jednalo len o jamu o rozmeroch cca 10×15 metrov. Bola vybagrovaná za jediný deň, pozdejšie naplnená vodou.  Slúžila ako nádrž výplachového systému vrtnej súpravy a zádrž vyvŕtaných substancií. Prečerpávaná  voda slúžila na chladenie a preplach, bez ktorého by sa žiaden hĺbkový vrt realizovať nedal.

Rieka Čierna voda taktiež nie je riekou v pravom slova zmysle. Je zavlažovacím kanálom, ktorý je napojený na Malý Dunaj. Cirkuláciu vody zabezpečuje sústava mohutných čerpadiel. Voda v kanále prechádza cez veľkú časť Žitného ostrova a opäť je nasmerovaná do Malého Dunaja. Kanál slúži pre potreby poľnohospodárov najmä v obdobiach sucha.

Geotermálne hĺbkové vrty sa realizujú príklepovým systémom rotujúceho vrtáka. Diamantová hlavica musí byť neustále chladená (cena diamantovej časti vrtáka sa pohybuje až do výšky niekoľkých miliónov eur). Chladiaca voda sa vysokotlakovými čerpadlami pod extrémnym tlakom vtláča až k jeho činnej časti, pričom zároveň vyplavuje na povrch odvŕtanú zeminu – sírovodíkové zmesy, tekutiny, íly, kamene podložia atď. Súbežne s vŕtaním sa betónujú tzv. pažnice, aby nedošlo k zosuvu stien vŕtanej diery. Takto to kontinuálne prebieha až do projektovanej hĺbky. Vŕta sa v jednom kuse a pracuje sa nepretržite. Pracovné skupiny sa pri vrtoch doplňujú a menia počas nerušenej prevádzky.

Od domácich som sa dozvedel, že žiadne  jazierko tam nikdy neexistovalo. Uveriť teda tvrdeniu, ktoré od Brázdu „vyťažili“ por. Taliga s mjr. Hubcejom, že sa chcel kúpať v stavebnej jame plnej špinavej mláky a dokonca si v nej aj zaplávať si vyžaduje značnú dávku predstavivosti.

Nik pri jazierku, o ktorom bola na súde reč nikdy nebol, pretože neexistovalo. Tým sa nemohol voči takto nastaveným nezmyslom a ich súdom ani len brániť. Kliment s Michálikom ani nevedeli o čom pojednávali.

Podľa  verzie obžaloby a dnes právoplatného rozsudku sa spoločnosť odhodlala utopiť Cervanovú. V noci a za dažďa, na stavenisku technickej prípravy  geotermálneho vrtu nachádzajúcej sa kdesi v neznámej časti širokých lánov polí v blízkosti Senca, prekročiť pri tom rieku, utopiť Cervanovú pri vrtnej súprave, pri ktorej bývali maďarskí robotníci a následne niesť mŕtvolu na rukách cca 100 metrov do rieky Čierna voda. Neuveriteľný dej nevylučuje len hydrobiologická expertíza a druhové zastúpenie rozsievok, ale akákoľvek elementárna logika viažúca sa na reťaz doznaní, ktoré nie sú s ničím v objektívnom a reálnom živote  hodnotiteľné.


A rozsievky? Keď som sa na ne pýtal človeka, ktorý na vrtoch kedysi pracoval, nevedel sa vyjadriť, ale zapochyboval. Odpovedal, že chladiaca kvapalina preplachového systému je extrémne špinavá a hustá tekutina, že si to nevieme ani len predstaviť. Vrty na vodu a ropu sú prakticky totožné – líšia sa len svojou hĺbkou. Práca pri vrtoch je všeobecne pokladaná za jednu z najšpinavších profesií, aké vôbec existujú. Vrtáky a pažnice sa do seba postupne skrutkujú a mažú ťažkou hustou vazelínou, ktorá sa preplachom dostáva do okruhu chladiacej kvapaliny a samotného bazénu. Vrt sa realizuje naraz, vŕta sa bez prerušenia, niekedy aj trištvrte roka – všade sú prítomné náhradné motory a rovnako aj záložné elektrické zdroje. Pri eventuálnom poškodení sa začína s novým vrtom.

Vrty v Kráľovej pri Senci realizovala maďarská firma. Jej robotníci v Kráľovej pri Senci bývali v maringotkách staveniska aj v lete 1976.

Pitvaná mŕtvola nemohla byť utopená v bazéne preplachového systému, pretože kaly a zmesy by boli zistené pri súdnej pitve.