Rieka Čierna Voda a neexistujúce jazierko Valašíka a Lamačku

Tzv. jazierko v Kráľovej pri Senci nebolo jazierkom v pravom slova zmysle, ako by sa každému mohlo zdať, ale jamou o rozmeroch cca 10×15 metrov. Bola vybagrovaná za jediný deň a melioračnou hadicou naplnená vodou z tzv. riečky Čierna voda.  Slúžila ako nádrž výplachového systému vrtnej súpravy, bez ktorej sa žiaden hĺbkový vrt realizovať nedal. Neskôr ako zádrž preplachového systému čerpanej vody a výronov z vrtu.

Rieka Čierna voda taktiež nie je riekou v pravom slova zmysle. Je zavlažovacím kanálom, ktorý je napojený na Malý Dunaj a sústavou mohutných čerpadiel je voda prechádzajúca cez Žitný ostrov opäť nasmerovaná do Malého Dunaja. Kanál slúži pre potreby poľnohospodárov najmä v obdobiach sucha.

Hĺbkové vrty sa realizujú príklepovým systémom rotujúceho vrtáka, ktorého diamantová hlavica musí byť neustále chránená chladením (cena diamantovej časti vrtáka sa pohybuje až do výšky niekoľkých miliónov eur). Chladiaca voda sa vysokotlakovými čerpadlami pod extrémnym tlakom vtláča až k jeho činnej časti, pričom zároveň vyplavuje na povrch odvŕtanú zeminu – sírovodíkové zmesy, tekutiny, íly, kamene atd. Súbežne s vŕtaním sa betónujú tzv. pažnice, aby nedošlo k zosuvu stien už vyvŕtanej diery. Takto to kontinuálne prebieha až do naprojektovanej hĺbky. Vŕta sa v jednom kuse a pracuje sa nepretržite. Pracovné skupiny sa pri vrtoch doplňujú a menia počas prevádzky.

Od domácich som sa kedysi dozvedel, že žiadne  jazierko tam nikdy ani neexistovalo. Uveriť teda tvrdeniu, ktoré od Brázdu získal por. Taliga s mjr. Hubcejom, že sa chcel niekto kúpať v jame plnej špinavej mláky a dokonca si v nej aj zaplávať si vyžaduje veľkú dávku predstavivosti.

Nik pri žiadnom jazierku, o ktorom bola na súde reč, nie že nikdy nebol pretože neexistovalo, ale nemohol sa pred takto nastaveným nezmyslom a takýmto súdom ani len brániť. Kliment s Michálikom ani nevedeli o čom pojednávali.

Spoločnosť podľa  verzie obžaloby dnes právoplatného rozsudku chcela ísť v noci za dažďa topiť Cervanovú niekde do technickej stavebnej mláky geotermálneho vrtu nachádzajúcej sa kdesi v neznámej časti širokých lánov polí v blízkosti Senca, prekročiť pri tom rieku a následne niesť utopenú Cervanovú na rukách cca 100 metrov nazad do rieky Čiernu vodu nevylučuje len hydrobiologická expertíza a druhové zastúpenie rozsievok, ale akákoľvek elementárna logika viažuca sa na reťaz fabrikovaných doznaní, ktoré nie sú s ničím v objektívnom a reálnom živote a priestore  hodnotiteľné.


V Kráľovej pri Senci sa realizovali 2 vrty, prvý v rokoch 1971 – 1972, ten druhý v roku 1975.


A rozsevky? Keď som sa na ne pýtal človeka, ktorý na vrtoch kedysi pracoval, z chuti sa rozosmial. Odpovedal mi, že chladiaca kvapalina preplachového systému je extrémne špinavá a hustá tekutina, že si to nevieme ani len predstaviť. Vrty na vodu a ropu sú prakticky totožné – líšia sa len svojou hĺbkou. Práca pri vrtoch je všeobecne pokladaná za jednu z najšpinavších profesií, aké vôbec existujú. Vrtáky a pažnice sa do seba postupne skrutkujú a mažú ťažkou hustou vazelínou, ktorá sa preplachom dostáva do chladiacej kvapaliny a samotného bazénu. Vrt sa realizuje naraz, vŕta sa bez prerušenia, niekedy aj trištvrte roka – všade sú prítomné náhradné motory a rovnako aj záložné elektrické zdroje. Pri eventuálnom poškodení sa začína s novým vrtom.


Vrty v kráľovej pri Senci kedysi realizovala samozrejme maďarská firma. Jej robotníci vrt nielen v Kráľovej realizovali, ale bývali tam v maringotkách ešte v lete 1976.


Pitvaná mŕtvola zaručene nemohla byť utopená v bazéne preplachového systému hĺbkového vrtu, pretože kaly a zmesy podzemných podloží by boli zistiteľné pri pitve mŕtvoly neznámej totožnosti.