Slušný sudca Kliment, historický dôkaz a majestát pravdy

JUDr. Juraj Kliment v denníku Postoj: