Pavel Beďač – alibi

Pavel Beďač má na večer 09.07.1976 preukázateľné 5-násobné alibi.

Svedkovia:  Imrich Beďač st., Kornélia Beďačová, Imrich Beďač ml., Ivo Bis a Jarmila Bisová.

Dôkazy budú postupne doplnené.