Manipulované vyšetrovanie prom. prav. Ľudovíta Mráza

Vypovedá MUDr. Soňa Štýlová: