Home

Časový harmonogram

Výpoveď spolužiakov

Výpoveď Cohenových

Výpoveď svedkov únosu

Začiatok trest.stíhania

Protokol o rekognícii

Súdna pitva

Pohreb

Prvé indície

Priamy záujem UV KSČ

Rozsudok NS ČSFR

Ovplyvňovanie svedkov

Záverečné reči

Rozsudok KS Bratislava

Odvolania proti rozsudku

Mat.z archívu MV SR ***

Nezaujatý senát NS SR?

Rozsudok NS SR

Detektor lží

Dovolanie na NS SR

Písali o prípade ***

What was written - ENG

Pošlite nám e-mail

 

Stránka hovorí o totalitných praktikách a nespravodlivosti. Hovorí o tom, že staré nezákonnosti nedokáže odstrániť ani dnes časť súdnictva , pretože ohrozuje samotnú existenciu osôb, ktoré sú dodnes činní v Slovenskej justícii.

 

Cieľom tejto stránky je aspoň čiastočne objasniť, ako bývalá Československá totalitná, ale aj súčastná Slovenská "demokratická" justícia pracovala na "objasnení" tejto kauzy, ktorá sa hneď od začiatku zmenila z bežného kriminálneho prípadu na horúci prípad s politickým pozadím.

 

Vzhľadom k tomu, že niektoré dôkazy, hlavne utajované materiály z archívu MS SR V Levoči, neboli ešte verejne prejednávané na súde, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov sú mená a iniciály týchto svedkov začiernené.

.